August Eriksson

AUGUST ERIKSSON


Circling the Mountain

2019-10-03 - 2019-10-26


En munk vandrar runt berget Hieizan natt efter natt för att tömma sitt medvetande och transformeras till en levande Buddha. Vid avslutandet har han tillryggalagt en sträcka motsvarande jordens omkrets. August Eriksson reste dit för att själv gå runt berget och hitta den vandrande munken. Eriksson intresserar sig för hur perception hänger ihop med rörelse och av möjligheten att finna meningen med livet genom något så till synes förtvivlat som att gå i cirklar. 


August Eriksson är född 1971 och bor och arbetar i Stockholm. Han är utbildad på Högskolan för Fotografi i Göteborg och ställde ut på Galleri Axel hösten 2016 med serien The Walk, som handlar om fysisk rörelse, vägen och processen.


Konstnärssamtal 9 okt kl 17.30 - 19.00

August Eriksson, fotograf och Clemens Poellinger, konstkritiker 


 Copyright © All Rights Reserved.

___________________________________________________________________________________________________________


GALLERI AXEL   -   HEJ@GALLERIAXEL.SE   -   +46 7 35919136