Gamleby Fotoskola

GAMLEBY FOTOSKOLA


Gestaltande Fotografi

2018-05-30 - 2018-06-03

 


I utställningen Reflections on being presenteras fem unga samtida konstnärers verk där konsten speglar individens relation till omvärlden. Hur uppfattar man sin omgivning och hur förhåller man sig till den?   


Under utbildningen Gestaltande fotografi på Gamleby folkhögskola har de studerande utvecklat sin gestaltande förmåga och format ett eget bildspråk. Slututställningen på Galleri Axel visar verk som rör aktuella ämnen i samhället såsom kvinnorollen, rasifiering och existensiella frågor. Studenterna har arbetat med kreativa processer och har kontinuerligt reflekterat och diskuterat bild på en utbildning som undersöker fotografens roll i den samtida konstvärlden.


Medverkande:

Emma Bobeck

Jasmine Silius

Vera Jörgensen

Camila Rojas Fritz

Rebecka Pihl


Lärare: Simon Berg

Curator: Linda Bergman

Copyright © All Rights Reserved.

___________________________________________________________________________________________________________


GALLERI AXEL   -   HEJ@GALLERIAXEL.SE   -   +46 7 35919136