Rebecka Uhlin

REBECKA UHLIN


Aina & tage

2017-11-23 - 2017-12-16

 


Rebecka Uhlin har sedan 2011 följt sina morföräldrar, Aina och Tage, med sin kamera och berättar här för oss om deras livslånga kärleksrelation.


”Som barn var mina morföräldrars hem en favoritplats. Där fanns trygghet. 
Jag älskade att klä ut mig och bli fotograferad i morfar Tages porträttstudio. När filmen tog slut i kameran bad jag honom att sätta i en ny. Jag kände mig viktig när jag och mormor Aina bakade och hon tålmodigt lät mig mäta upp ingrediens efter ingrediens. Jag var deras fösta barnbarn och det märktes i vår relation att de värdesatte det. Ju äldre jag blir desto mer nyfiken har jag blivit på deras relation.

Hur påverkas våra känslor av den sårbarhet som relationer innebär? Vad handlar om oss själva och vad handlar om den vi tycker om? Vilken roll spelar förväntningarna som vi tror att andra har på oss?

Jag har genom mina bilder fått tillåtelse att komma nära mina morföräldrars kärleksrelation. Det har med tiden gett mig insikter. Mina frågor och funderingar har ofta överskuggats av känslor, lättnad och ödmjukhet inför deras tillgivenhet.

Jag tror att vi människor förstår och definierar oss själva i förhållande till varandra och vår omvärld. Bilderna i den här boken handlar om min upplevelse av mina morföräldrars relation. Oundvikligen handlar de också om min relation till dem”.


Rebecka Uhlin är utbildad vid Nordens Fotoskola och på Danmarks Medie- och Journalisthögskola. Aina & Tage är hennes första separatutställning.


Copyright © All Rights Reserved.

___________________________________________________________________________________________________________


GALLERI AXEL   -   HEJ@GALLERIAXEL.SE   -   +46 7 35919136