Nina Varumo

NINA VARUMO


Förnimmelser

2017-01-26 - 2017-02-18

 


”Som fotograf arbetar jag utifrån en privatdokumentär tradition. Jag fotograferar människor och stämningar som finns runt omkring mig samt platser jag besöker.

Bilder från olika händelser sätts samman och skapar tillsammans nya historier. I mina bilder vill jag gestalta människors känsloliv, identitet och drömmar, och jag vill också fånga det mänskliga återspeglat i naturen.”


Nina Varumos fotografier är solitära. Under drygt 10 års tid har hon fotograferat stämningar som har funnits i hennes omgivning. Ofta är det stämningar som kan uppfattas som mörka och melankoliska och ibland till och med hotfulla. I vissa fall har Varumo fångat ett kort ögonblick, en förnimmelse av något, och ibland tycks bilden fylla en hel film. Oavsett sekvens så berättar varje bild sin egen historia.

Nina Varumos ”Förnimmelser” handlar om ett återanvändande av bilder och en dekonstruktion av berättelser. Genom att återanvända bilder bryter Varumo ner gamla berättelser för att sedan bygga upp dem tillsammans med nya bilder och på så sätt skapa nya berättelser. Bilderna får nytt liv och innebörd genom att de placeras i ett nytt sammanhang.


Nina Varumo är utbildad på Kulturama Fri Bild och Nordens Fotoskola och arbetar med långsiktigt konstnärliga och dokumentära projekt.


Copyright © All Rights Reserved.

___________________________________________________________________________________________________________


GALLERI AXEL   -   HEJ@GALLERIAXEL.SE   -   +46 7 35919136