Gamleby Fotoskola

GAMLEBY FOTOSKOLA


Gestaltande Fotografi

2017-05-31 - 2017-06-04

 


Under den ett-åriga utbildningen ägnar sig de studerande åt att utveckla det egna fotografiska uttrycket och sin kreativa process som resulterar i ett färdigt gestaltande arbete. Kursens huvudsakliga syfte är att förbereda deltagaren inför högre fotografiska studier eller professionell verksamhet.

Utställningen är ett samarbete mellan Gamleby folkhögskola och Galleri Axel.


Medverkande:

Herman Langland

Sofia Sandqvist Marjanen Jaana Sundström

Ida Tevajärvi

Sanna Vågbratt

Emma Wulkan

Elton Wååg


Verksamhetsledare: Katarina Grip Höök

Curator: Linda Bergman

Copyright © All Rights Reserved.

___________________________________________________________________________________________________________


GALLERI AXEL   -   HEJ@GALLERIAXEL.SE   -   +46 7 35919136