Gabriella Dahlman

GABRIELLA DAHLMAN


Nu

2017-09-15 - 2017-10-07

 


Under ett antal år har jag arbetat med en serie bilder där jag försöker förstå och förklara mitt förhållande till fotografi. Under tidens gång har det blivit alltmer uppenbart för mig att det handlar om hur min far har påverkat mig. Han var en hängiven fotograf med stort intresse för växter och hans motiv bestod av blommor och landskap, något som inte intresserade mig alls. Tills jag en dag insåg att jag fotograferar detsamma.


Det täta bandet mellan barn och föräldrar. Hur man så gärna vill slå sig fri och vara en egen person, samtidigt som man är bunden till och präglad av varifrån man kommer. Idag är jag tacksam över min fars hängivenhet och ser hans inflytande som en gåva.

Många av bilderna i serien föreställer min son Frans. Jag har förstått att bilderna också handlade om att förklara för min son vad min far har gett mig och att skapa ett band mellan dem, eftersom min far dog långt innan min son föddes.


- Gabriella Dahlman


Utställningen produceras i samarbete med Sveriges Konstföreningar.


Copyright © All Rights Reserved.

___________________________________________________________________________________________________________


GALLERI AXEL   -   HEJ@GALLERIAXEL.SE   -   +46 7 35919136