Samuel Poromaa

SAMUEL POROMAA


Residue

2016-04-28 - 2016-05-13

 


It’s still here; a message from a present long past, or a moment of thoughtlessness, something you left behind without reflecting more closely at why.


All this stays, you know, everything remains; layer upon layer of meaning, traces of movement; your thought left in limbo.

 

It’s still here; the unimportant and the significant that somehow ceased to matter, the loose end and the residue where my thought begins.
Ett återkommande tema i Samuels olika konstprojekt är det urbana livsrummet där staden som miljö kan ses och organiseras såsom yta och geometrisk abstraktion, men där strävan, den estetiska hållningen till trots, ligger på att ta sig bortom ytan och in i det känslomässiga och upplevda rummet. Det finns något djupt humanistiskt i Samuels arbeten, där livet i staden allt som oftast beskrivs genom att betona frånvaron av människor, men närvaron av de spår vi lämnar efter oss. Som en slags urban arkeolog väljer Samuel att undersöka minnet av händelser, spåren av de ögonblick som just passerat, det urbana landskapet blir på så vis en spelplats utanför tiden och utan ett tydligt nu. Samuels förhållningssätt är både konceptuellt och formellt rotat, hans arbeten präglas av en stark estetisk hållning men där målsättningen långt ifrån enbart handlar om att försöka skapa välkomponerade bilder utan framförallt handlar om att undersöka urbaniteten som idé och att säga något om mänskligt liv både på det allmänna och personliga planet.


Samuel Poromaa född 1960 i Kiruna, bosatt I Stockholm sedan 1983. Innehar en MFA från Konstfackskolan, där han studerade på avdelningen “Bild och Miljö” mellan åren 1984-89. Samuel är utbildad främst inom måleri och han ägnade sig åt detta under 90-talet med ett flertal utställningar både i Stockholm och i övriga landet. Idag är hans huvudsakliga fokus fotografi.


Copyright © All Rights Reserved.

___________________________________________________________________________________________________________


GALLERI AXEL   -   HEJ@GALLERIAXEL.SE   -   +46 7 35919136