Hilda Bordahl

HILDA BORDAHL


Obscure Sorrows

2016-02-25 - 2016-03-12

 


Hilda Bordahls fotografiska serie Obscure Sorrows vill att vi lyfter blicken och betraktar samtiden i relation till det förflutna, men även i relation till framtiden.

Genom att formulera frågor kring den kvinnliga kroppens representation i äldre porträttmåleri skapas en pendelrörelse genom både tid och rum.


I samtiden finner Hilda historiska spår från det förflutnas tanketraditioner. Ett korus vars historiska eko länge ansetts tillhöra det förflutna, men ännu hörs dova viskningar mellan kristallformationer och sfäriska marmorklot.

I sitt arbete kring Obscure Sorrows vill Hilda formulera och problematisera tankar kring objekt och subjekt, men även uttrycka olika känslor av ilska, frustration och sorgsenhet.   

Genom ett undersökande av olika rumsliga och tidsliga formationer, i en samtid som anammar ålderdomliga strukturer, problematiserar Hildas fotografier själva formuleringen av den kvinnliga kroppen. Betraktarpositioner, blickar och identifikationspunkter som bär maktstrukturer och dominerar kroppar erbjuds motstånd genom de olika fotografiernas kommunikation med varandra. Här utmanas det förflutna och samtiden men även den tilltänkte betraktaren. 


Inom ramen och utanför, diskuteras således den klassiska porträttkonstens idé i relation till samtida feministiska tankeströmningar.


Text: Karin Sarén


Copyright © All Rights Reserved.

___________________________________________________________________________________________________________


GALLERI AXEL   -   HEJ@GALLERIAXEL.SE   -   +46 7 35919136