Yaroslav Solop

YAROSLAV SOLOP


The Plastic Mythology

2015-09-09 - 2015-09-13

 


Yaroslav Solop är en ukrainsk konstnär verksam inom experimentell fotografi.

Fotografierna i projektet är produkten av konstnärens betraktelser av den grekiska mytologin i kombination med reflektioner över egna barndomsminnen. Utgångspunkten för fotografierna är motiv från de grekiska mytologiska berättelserna och nyckelfigurer är de mytologiska gudarna och hjältarna. Genom fotografins expressiva kraft berövas de klassiska mytologiska berättelserna sin storslagenhet och reduceras till att bli ytliga betraktelser. Konstnären omformar den grekiska mytologin och skapar samtidigt en berättelse som blottlägger nutidens ytliga livsideal: nutidens mytologi kan endast gestaltas på ett banalt och ytligt sätt, inte som i antiken av marmorns värdighet.


Copyright © All Rights Reserved.

___________________________________________________________________________________________________________


GALLERI AXEL   -   HEJ@GALLERIAXEL.SE   -   +46 7 35919136