Gamleby Fotoskola

GAMLEBY FOTOSKOLA


Gestaltande Fotografi

2015-04-29 - 2015-05-03

 


Att Gestalta. Att ge något form, att visualisera skeenden och stämningar, att berätta om världen.

Utan att berätta. Sanningen finns i betraktarens öga.


Fjorton konstnärer har valt teknik och metod individuellt i denna gemensamma utställning som avslutar kursen. Sida vid sida har deltagarna utvecklat sin särart.


I utställningen gestaltas minnen från en uppväxt i 1960-talets Vimmerby såväl som fragment från en resa i 2010-talets Kosovo. Vi får besöka Mörkaste Småland men också de psykologiska rum där man kan möta tystnad, stillhet och rädslor. Några verk handlar om mediet fotografi, vad händer på gränsen mellan ljus och mörker, mellan olika lager medan andra ger oss visuella berättelser från det samtida offentliga rum vi delar. Det som förenar alla dessa uttryck är en kärlek till den fotografiska bilden och de inneboende möjligheter den ger att kommunicera personliga tankar, sinnesstämningar och upplevelser.


Gestaltande Fotografi-kursens deltagare kommer från hela landet för att under ett år ägna sig åt att utveckla det egna fotografiska uttrycket. Ambition är att inspirera deltagarna att hitta ett personligt förhållningssätt till fotografi samtidigt vill vi ge insikt i såväl fotografins historia som i samtida teoretiska och konstnärliga riktningar. Utbildningen är lämplig som förberedelse för högre studier i fotografi.Katarina Grip Höök, 2015

Verksamhetsledare


Copyright © All Rights Reserved.

___________________________________________________________________________________________________________


GALLERI AXEL   -   HEJ@GALLERIAXEL.SE   -   +46 7 35919136