Ann-Sofi Rosenkvist

ANN-SOFI ROSENKVIST


Cirkelgång

2015-11-05 - 2015-11-21

 


Människan kan aldrig sätta sig över tiden, men vi kan i tanken och med hjälp av olika konstnärliga uttryck färdas både bakåt och framåt i den. Ur erfarenheten av tid och genom tidsmedvetandet uppstår på något sätt också vår identitet. Vi får syn på oss själva och vår egen dödlighet.


Med detta som utgångspunkt har fotografen Ann-Sofi Rosenkvist i sitt projekt Cirkelgång undersökt fotografiets funktion som tidsförflyttare och kameran som ett verktyg för detta. Hon har valt att arbeta med två olika bildsviter; den ena i dämpad svartvit skala visar förfallen natur vid en å och den andra i en rosaröd ton visar ett barn som sover. Tillsammans bildar de båda serierna olika ingångar till vårt förhållande till tiden, samtidigt som människans och naturens gemensamma kretslopp träder fram.


Copyright © All Rights Reserved.

___________________________________________________________________________________________________________


GALLERI AXEL   -   HEJ@GALLERIAXEL.SE   -   +46 7 35919136