Lena Källberg

LENA KÄLLBERG


Konsten Att Minnas Precis Som Det Var

2013-12-05 - 2014-01-05Jag har tappat greppet om ögonblicken. Stunderna springer liksom bara förbi. Tiden är full av ändrade planer, spår i luften; det som aldrig hände. Och det som hände, det som jag trodde skulle bli till skarpa registreringar i minnet, blev i stället ett nät av mer eller mindre löst sammanlänkade intryck; dofter, melodier, trafikens brus, delar av samtal, lösryckta fraser. Trevligt folk. Försök och misslyckanden. Och en känsla av att allt rinner ifrån mig. Hur sparar man allt det?


Under ett antal år har jag arbetat med enklast möjliga fotografiska utrustning för att undersöka vad som händer när detaljer får stå tillbaka för grovhuggna renderingar; ett abstrakt uttryckssätt som är välbekant inom många konstnärliga tekniker, men som fortfarande verkar vara ifrågasatt om det gäller fotografiska bilder.


Den mänskliga hjärnan tycks konstruerad för att skapa mening i de intryck som når den. Om intrycken i sig inte räcker till, tar vi helt enkelt hjälp av tidigare erfarenheter för att tolka upplevelsen och veta hur vi ska reagera på den. Det är så vi bygger kunskap om omvärlden; betydelse baseras på erfarenhet.


När jag har arbetat med de här bilderna har jag, trots att det är jag själv som har tagit dem, inte alltid kunnat identifiera vad de innehåller; vilket utsnitt av verkligheten som har fångats under någon halv- eller helsekunds exponering. Det är som om kameran har ett eget sinne och lägger till en egen berättelse som jag inte råder över. Inte förrän jag ser den färdiga kopian bestämmer jag namnet på bilden, när jag har betraktat den tagen ur sitt sammanhang och den berättar en möjlig historia för mig. Ibland får den detaljkarga bilden ett nytt liv när jag väl har döpt den, som om det först då skapas ett ”före” och ett ”efter” bilden, själva berättelsen som bilden är en del av.


Alla bilder är tagna med handhållen hålkamera av tändsticksasktyp. Kopiorna är gjorda med lith-kopieringsteknik på vällagrat fotopapper. Varje bild finns i ett exemplar.

Copyright © All Rights Reserved.

___________________________________________________________________________________________________________


GALLERI AXEL   -   HEJ@GALLERIAXEL.SE   -   +46 7 35919136