Pär Hugosson

PÄR HUGOSSON


Naomi

2012-08-01 - 2012-08-19En människas kön bestäms vid befruktningen. X+X eller X+Y. Under de första sex veckorna utvecklas vi dock lika, och först därefter startar utformningen till kvinna eller man. Utifrån dessa förutsättningar är det kanske inte så konstigt att vissa människor föds med en ambivalens kring sin könstillhörighet och att det för somliga faktiskt blir fel. Vad utgör egentligen vår identitet och vad är vi på insidan? Vad händer när ens inre inte kan acceptera det yttre?

Det här är fotografen Pär Hugossons berättelse om Naomi.


Pär Hugosson är utbildad på Nordens Fotoskola och arbetar idag som frilansfotograf i Stockholm. Med ”Naomi”, som visades på skolans slututställning på Galleri Kontrast i januari 2011, blev han utsedd till ”Årets Rookie” av Pressfotografernas Klubb.


”2011 års stipendium går till Pär Hugosson som på ett konstnärligt övertygande sätt problematiserar begreppet könstillhörighet i sitt inkännande porträtt av en medmänniska”.___________________________________________________________________________________________________________


GALLERI AXEL   -   HEJ@GALLERIAXEL.SE   -   +46 7 35919136

Copyright © All Rights Reserved.