Jag vill bli medlem i Galleri Axels konstförening
Prenumerera på Galleri Axels nyhetsbrev
Din e-post här
Skicka
Artikelinformation
Publicerad av:
Bea Tigerhielm
Publicerad: 2013-04-01
Ändrad: 2015-08-08

Utställningar

av Rebecka Uhlin
2017-11-24 - 2017-12-16

Som barn var mina morföräldrars hem en favoritplats. Där fanns trygghet.
Jag älskade att klä ut mig och bli fotograferad i morfar Tages porträttstudio. När filmen tog slut i kameran bad jag honom att sätta i en ny. Jag kände mig viktig när jag och mormor Aina bakade och hon tålmodigt lät mig mäta upp ingrediens efter ingrediens. Jag var deras fösta barnbarn och det märktes i vår relation att de värdesatte det. Ju äldre jag blir desto mer nyfiken har jag blivit på deras relation.

Hur påverkas våra känslor av den sårbarhet som relationer innebär? Vad handlar om oss själva och vad handlar om den vi tycker om? Vilken roll spelar förväntningarna som vi tror att andra har på oss?

Jag har genom mina bilder fått tillåtelse att komma nära mina morföräldrars kärleksrelation. Det har med tiden gett mig insikter. Mina frågor och funderingar har ofta överskuggats av känslor, lättnad och ödmjukhet inför deras tillgivenhet.

Jag tror att vi människor förstår och definierar oss själva i förhållande till varandra och vår omvärld. Bilderna i den här boken handlar om min upplevelse av mina morföräldrars relation. Oundvikligen handlar de också om min relation till dem. 


Rebecka Uhlin, född 1986, är utbildad fotograf på Nordens Fotoskola och arbetar med långa projekt med inspiration ur vardagen, vilket ger hennes arbeten en personlig vinkel. Hon är intresserad av frågor kopplade till känslor, relationer och identitet.

Uhlins arbeten har ställts ut på fotofestivaler i Tyskland, Italien och Turkiet. År 2016 fick hon Konstnärsnämndens arbetsstipendium och i år blev hon utvald att delta i Joop Swart Masterclass av World Press Photo, som ägde rum i Amsterdam under hösten 2017. 

 

Aina & Tage är hennes första separatutställning.