Jag vill bli medlem i Galleri Axels konstförening
Prenumerera på Galleri Axels nyhetsbrev
Din e-post här
Skicka
Artikelinformation
Publicerad av:
Bea Tigerhielm
Publicerad: 2013-04-01
Ändrad: 2015-08-08

Utställningar

av Nino Ramsby
2014-05-08 - 2014-05-31

Det är något med inställningen till livet och det egna skapandet som gör Ninos fotokonst så egensinnig och speciell; det handlar om att välja att vara tillgänglig för de detaljer som finns runtomkring och inte hålla på och söka efter perfekta bildupplevelser. Detta går som en röd tråd genom allt hon gör och yttrar sig på olika sätt. Där en del poeter letar efter speciella ord och ordföljder letar Nino efter poesin i de vanliga orden, där sångare söker efter röstkvaliteter genom att öva in olika tekniker så letar Nino i sin egen röst och finslipar den. Och där andra fotografer bygger sitt arbete på att hitta miljöer och situationer som upplevs som konst så gör Nino konst av det hon ser i sitt liv. Hon har nämligen valt att vara i nuet och öppna sig för den konst man kan se om man bara ger sig tid att se. Det är ett mycket modigt förhållningssätt och krävande då man måste finnas till hands hela tiden, men det ger också mycket tillbaka – till henne själv och till oss som får se, läsa och lyssna till hennes röst.

Det är nog därför det spretar så mycket, därför att det inte finns något tema på ”lajfet”, som hon skulle ha uttryckt det själv, det finns bara temat ”jag tar kort” med tyngdvikt på ”jag” riktat mot oss med en inbjudan till att gå ut och se världen med våra egna ögon.

Men tro inte att det handlar om något annat än ett strängt arbete och många års utforskande för att nå till det vi får se i utställningen. Hon är nämligen noga med att betona hur kunnig och nördig hon är när det gäller tekniken bakom fotograferandet. Men hon har valt att inte visa den duktigheten utan istället fokusera på de bilder som dyker upp i vardagen. Där andra ser en trappuppgång ser Nino linjer, skuggor och färgnyanser. Där andra ser en cementfabrik ser Nino hur ljuset skiftar dag för dag och hur man kan göra det vackert genom att se; som det är eller genom ett smutsigt eller regnvått fönster.

Våren 2014                                                                                                             Leif Jordansson