Jag vill bli medlem i Galleri Axels konstförening
Prenumerera på Galleri Axels nyhetsbrev
Din e-post här
Skicka
Artikelinformation
Publicerad av:
Bea Tigerhielm
Publicerad: 2013-04-01
Ändrad: 2015-08-08

Utställningar

av Martina Holmberg
2012-09-01 - 2012-09-30

Med en gammal polaroidkamera bevarar jag minnen och flyktiga betraktelser. Ögonblicken passerar ofta i samma stund som filmen matas ut ur kameran. Den fryser snapshots ur livet, de små händelserna och cirklarna som sluts. En fågel dör, en blomma spricker ut, vinter passerar och övergår till sommar och det mesta sker, tyst i det stilla. Polaroidfilmen Fade to Black lever sitt eget liv och fortsätter att framkallas 24 timmar efter fotograferingsögonblicket. De blå tonerna övergår i gult och brunt, för att slutligen förvandlas till svart. Genom att öppna filmen och exponera den för vatten eller luft, kan processen när som helst avbrytas, och färgerna vid tidpunkten bevaras. Bildens uttryck kan i stor utsträckning påverkas men det går aldrig att styra helt. För en tid sedan avslutades tillverkningen av Fade to Black och filmen har därmed gått ur tiden.

Martina Holmberg är utbildad på Nordens Fotoskola och arbetar idag som frilansfotograf med bas i Stockholm. Parallellt med detta arbetar hon med egna fotografiska projekt. Martina har i år tilldelats Författarfondens ettåriga arbetsstipendium för fotoboken Fade to Black och är en av årets Kavallastipendiater. Utställningen Fade to Black visades första gången i februari 2012 på galleri KG52.